top of page
bethany-beck-82NHIKIvKNc-unsplash-min.jpg

Reálné příběhy

Přinášíme vám skutečné příběhy a svědectví od lidí, kteří již zažili pozitivní dopad World Emergency Card (WEC) v jejich životech. Tyto reálné příběhy ukazují, jak World Emergency Card může být životně důležitým nástrojem v kritických situacích.

Zachráněný život diabetika

"Pavel, 58letý diabetik, měl vážnou hypoglykemickou reakci během výletu v přírodě. Díky WEC, kterou měl u sebe, záchranáři rychle zjistili jeho zdravotní stav a okamžitě poskytli správnou lékařskou pomoc."

Efektivní péče o pacienta s alergií

Jana, 35letá žena s vážnou alergií na ořechy, utrpěla alergický záchvat v restauraci. Její WEC obsahovala důležité informace o její alergii, což umožnilo okamžitě aplikovat správné léčebné postupy a zabránilo vážnějším komplikacím.

star_11906573.png

​Rychlá pomoc pro seniora s kardiovaskulárním onemocněním

82letý Jiří s kardiovaskulárním onemocněním zažil kolaps během nákupu. WEC u něj umožnila záchranářům rychle identifikovat jeho zdravotní stav a léky, které užívá, což významně urychlilo a zpřesnilo poskytnutí nezbytné lékařské péče.

star_11906573.png
star_11906573.png

Podpora pro těhotnou ženu v nouzi

Kateřina, těhotná ve 20. týdnu, zažila náhlé komplikace během služební cesty. Díky informacím na její WEC zdravotníci rychle pochopili její situaci a poskytli specifickou péči potřebnou pro těhotnou ženu v jejím stavu.

star_11906573.png

Dále uvádíme nespočet příkladů, který poskytují široký přehled o tom, jak WORD EMERGENCY CARD může zachraňovat, pomáhat a být užitečná v různých situacích, které se mohou objevit v běžném životě:

 • Senior s Alzheimerovou chorobou se ztratí a je nalezen s WEC, která pomůže s kontaktováním blízké osoby a zjištěním informací o jeho zdravotním stavu.

 • Turista utrpí alergickou reakci v zahraničí a WEC poskytuje důležité informace o jeho alergiích záchranářům.

 • Cyklista má nehodu a je v bezvědomí; WEC QR kód na helmě odhaluje jeho krevní skupinu a zdravotní historii.

 • Dítě s diabetem typu 1 se zúčastní školního výletu; WEC pomáhá školním pracovníkům se záchranou a následnému zavolání odborné pomoci.

 • Těhotná žena zažívá komplikace během cesty; WEC informuje zdravotnický personál o jejím rizikovém těhotenství.

 • Osoba s těžkou astmatem má záchvat; WEC pomáhá při správném zásahu.

 • Turista má úraz při horské turistice; WEC poskytuje záchrannému týmu informace o předchozích zdravotních problémech.

 • Sportovec utrpí zranění na sportovním hřišti; WEC umožňuje rychlou reakci týmových lékařů.

 • Pacient se srdečním onemocněním má infarkt; WEC poskytuje zdravotníkům okamžité informace o jeho srdečních léčivech.

 • Pracovník v zahraničí má zdravotní komplikace; WEC pomáhá lékařům v nemocnici porozumět jeho zdravotnímu stavu.

 • Motorkář má vážnou nehodu; WEC QR kód na přilbě pomáhá záchranářům identifikovat potřebné informace a jeho zdravotní historii.

 • Člověk s epilepsií má záchvat v práci; WEC umožňuje kolegům poskytnout potřebnou první pomoc.

 • Cestovatel utrpí úraz ve vzdálené lokalitě; WEC obsahuje kontaktní informace a zdravotní historii.

 • Dospělý s vážnou potravinovou alergií má reakci; WEC poskytuje informace o alergii a potřebné léčbě.

 • Osoba s hemofilií trpí krvácením; WEC poskytuje životně důležité informace o jejím stavu.

 • Lékařský pacient potřebuje naléhavou operaci; WEC pomáhá chirurgům seznámit se s jeho zdravotní historií.

 • Senior doma spadne; WEC poskytuje důležité zdravotní informace při příjezdu záchranářů.

 • Dítě s vrozenou chorobou potřebuje nouzovou lékařskou péči; WEC poskytuje důležité informace o jeho zdravotním stavu.

 • Osoba trpící chronickou nemocí je hospitalizována mimo své domovské město; WEC pomáhá novému lékařskému týmu porozumět její lékařské historii.

 • Turista je postižen tropickou nemocí; WEC pomáhá lékařům identifikovat případné předchozí očkování nebo léčbu.

 • Pacient s duševním onemocněním se ocitá v krizové situaci; WEC poskytuje informace o jeho léčbě a kontakty na jeho psychiatra.

 • Člověk trpící chronickými bolestmi je hospitalizován s jiným onemocněním; WEC pomáhá lékařům koordinovat péči.

 • Cestovatel s hypertenzí má zdravotní problémy; WEC informuje lékaře o jeho aktuální léčbě.

 • Dospělý s autoimunitním onemocněním potřebuje urgentní lékařskou péči; WEC pomáhá lékařům s rychlou diagnózou.

 • Osoba trpící vzácným onemocněním je hospitalizována; WEC poskytuje klíčové informace o jejím zdravotním stavu.

 • Pacient po transplantaci orgánu má zdravotní komplikace; WEC obsahuje informace o transplantaci a související léčbě.

 • Turista utrpí úraz na lyžích; WEC obsahuje jeho zdravotní historii a kontakty pro nouzové situace.

 • Dospělý s respiračním onemocněním potřebuje náhlou hospitalizaci; WEC poskytuje informace o jeho onemocnění a léčbě.

 • Osoba se zdravotním postižením má zdravotní krizi během cestování; WEC poskytuje podrobnosti o jejím stavu a potřebách.

 • Dítě s vrozenou srdeční vadou potřebuje náhlou lékařskou péči; WEC obsahuje důležité informace o jeho diagnóze a léčbě.

bottom of page